* 'Personal Portfolio' is de naam die door de distributeur ING België nv gebruikt wordt voor de compartimenten ING (B) Collect Portfolio Personal Portfolio van de bevek naar Belgisch recht ING (B) Collect Portfolio.
Een belegging aangepast aan uw beleggersprofiel

Een belegging aangepast aan uw beleggersprofiel

Personal Portfolio is een fonds1 van fondsen met onbeperkte looptijd van de bevek naar Belgisch recht ING (B) Collect Portfolio en belegt hoofdzakelijk in een gespreide portefeuille van internationale aandelen-, vastrentende- en geldmarktfondsen (fondsen die beleggen in aandelen, vastrentende waarden, of geldmarktinstrumenten).

Personal Portfolio bestaat uit drie compartimenten – White, Yellow en Orange. Elk compartiment stemt overeen met een specifiek beleggersprofiel2 (defensief, neutraal of dynamisch). De gewichten in aandelen, obligaties en onroerende waarden hangen af van het profiel.

Gematigd profiel: Personal Porfolio White

Gematigd profiel: Personal Porfolio White

Personal Portfolio White richt zich meer bepaald tot beleggers met een gematigd risicoprofiel. Het compartiment belegt voornamelijk in obligaties (70% bij de oprichting van het compartiment).

1 Met fonds bedoelen we een compartiment van een bevek.
2 Alvorens in dit product te beleggen, is het aangewezen om na te gaan of u de kenmerken en met name de risico's ervan goed begrijpt. Als de kredietinstelling u dit financiële product aanraadt in het kader van een beleggingsadvies, moet ze nagaan of de overwogen transactie geschikt is, rekening houdend met uw kennis en ervaring met betrekking tot dit product, uw spaar- of beleggingsdoelstellingen en uw financiële situatie. Als er geen beleggingsadvies wordt verstrekt, moet de kredietinstelling of beleggingsmaatschappij bepalen of u over voldoende kennis en ervaring beschikt voor het betrokken product. Als het product niet geschikt is voor u, moet ze u dat meedelen. Bij wijze van uitzondering wordt de voornoemde beoordeling onder bepaalde voorwaarden niet uitgevoerd wanneer de overwogen transactie een eenvoudig financieel instrument betreft en de dienst op initiatief van de cliënt wordt geleverd.
Strategie

Strategie

Personal Portfolio White is bestemd voor beleggers die gediversifieerd en internationaal willen beleggen via een portefeuille van beleggingsfondsen die door de specialisten van NN Investment Partners geselecteerd worden.
Het compartiment belegt hoofdzakelijk in aandelen van instellingen voor collectieve belegging in obligaties en geldmarktproducten, aangevuld met instellingen voor collectieve belegging in aandelen.

Het fonds heeft geen expliciete benchmark, maar wordt actief beheerd ten opzichte van een beleggingsprofiel van 20% vastrentende waarden (Bloomberg Barclays EuroAggregate (TR)), 70% wereldwijde aandelen (MSCI AC World (NR)) en 10% wereldwijd vastgoed (GPR250 Global 10/40 (NR)).
De index wordt uitsluitend gebruikt als benchmark voor de belegger. De beheerder beschikt over een grote speelruimte ten opzichte van de index en kan beleggen in instrumenten die niet in de index zijn opgenomen. De wegingen van de beleggingen van het compartiment kunnen aanzienlijk verschillen van de equivalente wegingen in de index.

Het beleggingsbeleid is beschikbaar in het document “Essentiële Beleggersinformatie”. Het kapitaal en/of het rendement is (zijn) niet gegarandeerd of beschermd.

Marktvoorwaarden en impact op de portefeuille (30-09-2021)

De beleggingsstrategie van NN Investment Partners wordt toegepast in Personal Portfolio White

De markten:

 • Na vele maanden van optimisme kreeg het beleggersvertrouwen een serieuze knauw in september. De economische cijfers lagen opnieuw lager dan verwacht, hoewel ze niet echt in vrije val waren. De Chinese economie bleef wel lijden onder de harde aanpak van nieuwe coronabesmettingen, de extra regulering en de problemen van haar grootste vastgoedontwikkelaar.
 • Tegelijkertijd gaven centrale banken aan dat de monetaire steunmaatregelen hun piek hebben bereikt. Hierbij verraste de Amerikaanse Federal Reserve door aan te kondigen dat ze waarschijnlijk haar opkoopprogramma reeds zal beginnen afbouwen vanaf november. Bovendien verlopen de Amerikaanse begrotingsdiscussies veel moeizamer dan verhoopt.
 • En ten slotte deden stijgende energieprijzen en aanhoudende problemen in de mondiale toeleveringsketens de stagflatiezorgen3 verder toenemen.
 • In deze context doken wereldwijde aandelen lager. Bijna alle regio’s verloren terrein. Enkel Japanse aandelen gingen tegen de trend in met een mooie winst. Op sectorvlak eindigden alle sectoren in het rood, met uitzondering van de energie- en de financiële sector.
 • Vastgoedaandelen kenden een moeilijke maand, terwijl de grondstoffenmarkten de best presterende activaklasse was dankzij een winst van net geen 20% voor het energiesegment.
 • De agressievere toon van de Fed en de stijgende olie- en gasprijzen zorgden voor oplopende obligatierentes zowel in de VS als in de eurozone. Hierdoor verloren eurostaatsobligaties 1,2% in september. Risicovolle obligaties presteerden beter dan staatsobligaties, maar konden evenmin de rode cijfers ontlopen. 

De strategie: 

 • In deze onzekere economische context nam het compartiment in september verder winst op de aandelenposities. Hierdoor heeft het compartiment nu een zo goed als neutrale weging in aandelen. De aandelenportefeuille blijft vrij evenwichtig samengesteld, zonder uitgesproken stijlaccenten. Op regionaal vlak had het compartiment een tijdelijke voorkeur voor Japanse aandelen en werd de lichte voorkeur voor Amerikaanse aandelen behouden. Op sectorvlak opende het compartiment opnieuw een voorkeur voor de financiële en de industriële sectoren.
 • Ook op de vastgoedposities nam het compartiment wat winst, waardoor het nu een lichte onderweging in beursgenoteerd vastgoed heeft.
 • Het compartiment was niet verbaasd over de stijgende obligatierentes in september en was hiervoor ook gepositioneerd. Het compartiment blijft onderwogen in staatsobligaties en implementeert deze voorzichtige visie vooral via een future op Amerikaans staatspapier. Het compartiment introduceerde wel 2 nieuwe fondsen met een wereldwijde blootstelling in alle obligatiesegmenten. Het compartiment verkiest nog steeds risicovolle obligaties boven staatsobligaties, maar werd door de hoge waarderingen iets selectiever.
 • Langs grondstoffenzijde opende het compartiment een positie in een tracker met blootstelling aan koolstofemissierechten.
 • En door de afbouw van de aandelen- en vastgoedposities nam het gewicht in cash de afgelopen maand duidelijk toe.

3 Stagflatie is de situatie van een economie die tegelijkertijd lijdt onder lage of geen economische groei en hoge inflatie (d.w.z. snelle prijsgroei). Deze situatie gaat vaak gepaard met een hoog werkloosheidspercentage.

Kwartaalrapport - video

Portefeuille

Portefeuille

Standaardallocatie

70,00% Obligaties
25,00% Aandelen
5,00% Vastgoed

Huidige activa-allocatie

72,80% Obligaties
24,40% Aandelen
2,80% Vastgoed

Risico-rendementsprofiel – SRRI-tabel 31/08/2021

Lager risico

Potentieel lager rendement

Hoger risico

Potentieel hoger rendement
De gegevens uit het verleden, zoals ze worden gebruikt om de indicator te berekenen, zijn niet altijd een betrouwbare aanwijzing voor het toekomstige risicoprofiel. De classificatie van het fonds kan met de tijd evolueren. De laagste categorie is niet synoniem met een risicoloze belegging. Belangrijke opmerking: zelfs de defensiefste fondsen waaruit Personal Portfolio White bestaat (obligatiefondsen) bieden geen kapitaalbescherming. U vindt het rendement van vroeger en nu in de KIID, beschikbaar in de rubriek 'Documenten'.
Prestaties*

Prestaties*

Morningstar-rating - Kwaliteitsindicator 30/09/2021

Morningstar is een onafhankelijk leverancier van beleggingsonderzoek. De Morningstar-rating is een kwantitatieve evaluatie van de prestatie in het verleden van een fonds, rekening houdend met het risico en de aangerekende kosten. De rating neemt geen kwalitatieve elementen in aanmerking en wordt berekend op basis van een (wiskundige) formule. De fondsen worden ondergebracht in categorieën en vergeleken met gelijksoortige fondsen op basis van hun score en krijgen één tot vijf sterren toegekend. In elke categorie krijgt de eerste 10% 5 sterren, de volgende 22,5% 4 sterren, de volgende 35% 3 sterren, de volgende 22,5% 2 sterren en de laatste 10% 1 ster. De rating wordt maandelijks berekend op basis van de prestaties in het verleden over 3, 5 en 10 jaar en houdt geen rekening met de toekomst.
NIW - netto-inventariswaarde
404,30 EUR
21/10/2021
BE0947713237
Eerste NIW 250,00 EUR 04/01/2008
NIW bij aankoop
- -
De netto-inventariswaarde wordt in België elke bankwerkdag berekend. Ze wordt op iedere Belgische bankwerkdag in de financiële pers gepubliceerd, evenals op de website van de BEAMA (http://www.beama.be/nl/niw). Ze is ook beschikbaar op de vennootschapszetel van de beheersvennootschap en in de kantoren die de financiële dienstverlening verzorgen. De publicatiedatum stemt overeen met de afsluitingsdatum van de inschrijvings-, afkoop- of omzettingsorders.

Evolutie NIW - Netto-inventariswaarde

Oprichting      Begin 03/12/2007      Einde 21/10/2021
-

10 jaar

 

5 jaar

 

3 jaar

 

1 jaar

 

Gepersonaliseerd

 

Rendement per kalenderjaar **

 

Actuarieel rendement 30/09/2021

4,7% 3,3% 4,8% 7,6%
Oprichting 5 jaar 3 jaar 1 jaar
* Het rendement en het verloop van de NIW zoals hierboven vermeld, hebben betrekking op de voorbije jaren en vormen geen betrouwbare indicator voor het toekomstige rendement. De prestatie in het verleden houdt rekening met de kosten en provisies, uitgezonderd de instap-, uitstap- en conversiekosten. De prestatie in het verleden wordt berekend in euro en op jaarbasis. De prestatie stemt overeen met de prestatie van de kapitalisatiedeelbewijzen (herbelegde dividenden).
** De resultaten tussen 2011 en 2018 zijn behaald toen het fonds andere kenmerken had. Wijzi­ging van het beleggingsbeleid op 16 april 2018.

Morningstar-rating - Kwaliteitsindicator 30/09/2021

Morningstar is een onafhankelijk leverancier van beleggingsonderzoek. De Morningstar-rating is een kwantitatieve evaluatie van de prestatie in het verleden van een fonds, rekening houdend met het risico en de aangerekende kosten. De rating neemt geen kwalitatieve elementen in aanmerking en wordt berekend op basis van een (wiskundige) formule. De fondsen worden ondergebracht in categorieën en vergeleken met gelijksoortige fondsen op basis van hun score en krijgen één tot vijf sterren toegekend. In elke categorie krijgt de eerste 10% 5 sterren, de volgende 22,5% 4 sterren, de volgende 35% 3 sterren, de volgende 22,5% 2 sterren en de laatste 10% 1 ster. De rating wordt maandelijks berekend op basis van de prestaties in het verleden over 3, 5 en 10 jaar en houdt geen rekening met de toekomst.
NIW - netto-inventariswaarde
1.228,08 EUR
21/10/2021
BE0947712221
Eerste NIW 1.000,00 EUR 04/01/2008
NIW bij aankoop
- -
De netto-inventariswaarde wordt in België elke bankwerkdag berekend. Ze wordt op iedere Belgische bankwerkdag in de financiële pers gepubliceerd, evenals op de website van de BEAMA (http://www.beama.be/nl/niw). Ze is ook beschikbaar op de vennootschapszetel van de beheersvennootschap en in de kantoren die de financiële dienstverlening verzorgen. De publicatiedatum stemt overeen met de afsluitingsdatum van de inschrijvings-, afkoop- of omzettingsorders.

Evolutie NIW - Netto-inventariswaarde

Oprichting      Begin 03/12/2007      Einde 21/10/2021
-

10 jaar

 

5 jaar

 

3 jaar

 

1 jaar

 

Gepersonaliseerd

 

Rendement per kalenderjaar **

 

Actuarieel rendement 30/09/2021

4,7% 3,3% 4,8% 7,6%
Oprichting 5 jaar 3 jaar 1 jaar
* Het rendement en het verloop van de NIW zoals hierboven vermeld, hebben betrekking op de voorbije jaren en vormen geen betrouwbare indicator voor het toekomstige rendement. De prestatie in het verleden houdt rekening met de kosten en provisies, uitgezonderd de instap-, uitstap- en conversiekosten. De prestatie in het verleden wordt berekend in euro en op jaarbasis. De prestatie stemt overeen met de prestatie van de kapitalisatiedeelbewijzen (herbelegde dividenden).
** De resultaten tussen 2011 en 2018 zijn behaald toen het fonds andere kenmerken had. Wijzi­ging van het beleggingsbeleid op 16 april 2018.

Dividenden

Couponnummer 1 2 3 4 5
Bruto 20,00 EUR 24,00 EUR 26,00 EUR 24,00 EUR 28,00 EUR
Netto 17,00 EUR 20,40 EUR 22,10 EUR 20,40 EUR 22,12 EUR
12/02/2009 11/02/2010 11/02/2011 22/12/2011 20/12/2012
Couponnummer 6 7 8 9 10
Bruto 25,00 EUR 25,00 EUR 23,00 EUR 20,00 EUR 20,00 EUR
Netto 18,75 EUR 18,75 EUR 17,25 EUR 14,60 EUR 14,00 EUR
20/12/2013 20/12/2014 17/12/2015 22/12/2016 21/12/2017
Couponnummer 11 12 13 - -
Bruto 20,00 EUR 15,00 EUR 10,00 EUR - -
Netto 14,00 EUR 10,50 EUR 7,00 EUR - -
20/12/2018 20/12/2019 18/12/2020 - -
Bron: NN Investment Partners
Kosten en taksen

Kosten en taksen

Lopende kosten: 1,54% per jaar waarvan (maximaal) 1,20% beheerskosten per jaar

Instapkosten: 3%

Uitstapkosten: 0%

ING-effectenrekening: geen bewaarloon

Beurstaks:

 • Instapkosten: 0%
 • Uitstapkosten (of conversiekosten): kapitalisatieaandelen 1,32% (maximaal 4.000 euro), uitkeringsaandelen 0%

Fiscaliteit:

 • De meerwaarden zijn belastbaar in toepassing van artikel 19bis WIB 92. Het compartiment belegt meer dan 10% in effecten die recht geven op een 'rentebetaling', waardoor de meerwaarde belastbaar is (30%).
 • Roerende voorheffing van 30% op de dividenden van uitkeringsaandelen voor beleggers Belgische inwoners.
 • Voor investeerders waarvan de fiscale woonplaats gevestigd is in een Staat die deelneemt aan de Standaard van automatische uitwisseling van inlichtingen inzake financiële rekeningen (Common Reporting Standard – CRS-standaard) en/of die een "welbepaalde Amerikaanse persoon" (Specified U.S. Person) zijn in de zin van de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). Dit product valt onder het toepassingsgebied van de CRS-standaard en FATCA. België zal informatie overmaken aan de CRS-standaard deelnemende Staat waar de fiscale woonplaats van de investeerder gevestigd is en/of aan de Verenigde Staten van Amerika, overeenkomstig de principes bepaald door de CRS-standaard en FATCA.
Meer informatie over de risico's, het rendement, de kosten en taksen vindt u in de KIID, die gratis beschikbaar is in de rubriek 'Documenten' of op onze website ing-isim.lu.
Actief beheerd

Actief beheerd

De beheerders van Personal Portfolio volgen de financiële actualiteit op de voet. Zo kunnen zij proactief reageren op onvoorziene gebeurtenissen in de toekomst.

De specialisten van NN Investment Partners selecteren voor u de best beheerde compartimenten binnen het gamma en spelen optimaal in op opportuniteiten die de internationale markten bieden. Bij de selectie van een compartiment kijkt NN IP onder meer naar de expertise van de beheerders en naar de regelmaat van de prestaties.

Drie profielen

Drie profielen

Personal Portfolio bestaat in drie profielen:

 • White voor gematigde beleggers
 • Yellow voor neutrale 
 • Orange voor dynamische beleggers
Erkend door onafhankelijke analisten

Erkend door onafhankelijke analisten

Personal Portfolio White kan ook prat gaan op een hoge rating bij Morningstar4, een onafhankelijke vennootschap die gespecialiseerd is in de audit van beleggingsfondsen. Op 31 juli 2021 heeft Personal Portfolio White vier sterren, dat is de tweede beste score.

Globaal risicobeheer

Globaal risicobeheer

In woelige periodes is het belangrijk te kunnen rekenen op een geperfectioneerd en compleet risicobeheer. Dat vertaalt zich in een voldoende diversifiëring en een continue follow-up van de portefeuille. Daardoor schommelen de koersen minder en wordt het risico dus beter beheerd.

4 Achter de Morningstar-rating schuilt een wiskundige formule die het rendement in het verleden van een beleggingsfonds aanpast aan de kosten en het risico. Een fonds dat mooie prestaties boekt zonder overdreven risico te nemen of zonder overdreven hoge kosten aan te rekenen, scoort goed. Op basis van die score worden alle fondsen in hun Morningstar-categorie ondergebracht. De 10% hoogste scores krijgt vijf sterren, de volgende 22,5% heeft vier sterren, de 35% in het midden drie sterren, de volgende 22,5% twee sterren en de 10% slechtste scores moet genoegen nemen met slechts één ster. Meer info over de ratings vindt u op www.morningstar.be of bij uw financiële dienstverlener.
Marktrisico

Marktrisico

Het marktrisico wordt als gemiddeld beschouwd: het compartiment belegt in aandelen en obligaties. De netto-inventariswaarde is dus gevoelig voor de ontwikkeling van de financiële markt en de economische ontwikkeling van de uitgevers van financiële instrumenten die op hun beurt worden beïnvloed door de algemene situatie van de wereldeconomie en de economische en politieke omstandigheden in elk land.

Kapitaalrisico

Kapitaalrisico

Het kapitaalrisico wordt als gemiddeld beschouwd. Indien er veel uittredingen zijn, kan het netto‐actief van het compartiment dalen onder een minimumdrempel, waardoor een doeltreffend beheer onmogelijk kan worden. Het kapitaalrisico wordt begrepen als het risico dat slaat op het kapitaal, inclusief de risico’s van erosie volgend op de wederinkoop van deelnemingsrechten en op distributies die het rendement overschrijden.

Rendementsrisico

Rendementsrisico

Het rendementsrisico wordt als gemiddeld beschouwd. Afhankelijk van de beleggingsstrategie van het compartiment kan het rendement dat over een specifieke periode wordt verworven, positief of negatief zijn. Het rendementsrisico hangt nauw samen met het marktrisico.

Kredietrisico

Kredietrisico

Het risico dat de emittenten van de onderliggende beleggingen hun verplichtingen niet nakomen wordt als gemiddeld beschouwd.

Liquiditeitsrisico

Liquiditeitsrisico

Het liquiditeitsrisico van het compartiment is gemiddeld. Liquiditeitsrisico's ontstaan wanneer een onderliggende belegging moeilijk verkoopbaar is waardoor de terugbetaling van uw belegging in het compartiment in het gedrang komt. Beleggingen in één specifieke regio zijn geconcentreerder dan beleggingen in meerdere geografische regio's.

Wisselkoersrisico

Wisselkoersrisico

Het wisselkoersrisico wordt als gemiddeld beschouwd. Het compartiment belegt in internationale aandelen. De wisselkoersschommelingen kunnen dus een invloed hebben op de resultaten van het compartiment.

Geen kapitaalbescherming

Geen kapitaalbescherming

De belegger geniet geen waarborg of kapitaalbescherming in dit compartiment. De waarde van de beleggingen en de inkomsten die ze opbrengen, kunnen zowel stijgen als dalen. Dat kan tot een gedeeltelijk of volledig verlies van het belegde kapitaal leiden.

Een gedetailleerde beschrijving van de risico’s van dit compartiment is opgenomen in het prospectus.

Klachtendienst

Intern: info@ing-isim.lu
Externe: Ombudsfin - North Gate II - Koning Albert II 8 - 1000 Brussel - Email: Ombudsman@Ombudsfin.be

 

Alvorens in te schrijven, verzoeken wij u de essentiële beleggersinformatie (KIID) en het prospectus te raadplegen. Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie (KIID) en het laatste periodieke verslag zijn gratis beschikbaar in uw ING-kantoor, op deze site in de rubriek 'Documenten' of op ing-insim.lu. Die documenten zijn beschikbaar in het Nederlands en Frans. De financiële dienst wordt verzorgd door RBC Investor Services Belgium.

Nog vragen?

Neem contact op: