* 'Personal Portfolio' is de naam die door de distributeur ING België nv gebruikt wordt voor de compartimenten ING (B) Collect Portfolio Personal Portfolio van de bevek naar Belgisch recht ING (B) Collect Portfolio.
Een belegging aangepast aan uw beleggersprofiel

Een belegging aangepast aan uw beleggersprofiel

Personal Portfolio is een fonds1 van fondsen met onbeperkte looptijd van de bevek naar Belgisch recht ING (B) Collect Portfolio en belegt hoofdzakelijk in een gespreide portefeuille van internationale aandelen-, vastrentende- en geldmarktfondsen (fondsen die beleggen in aandelen, vastrentende waarden, of geldmarktinstrumenten).

Personal Portfolio bestaat uit drie compartimenten – White, Yellow en Orange. Elk compartiment stemt overeen met een specifiek beleggersprofiel2 (defensief, neutraal of dynamisch). De gewichten in aandelen, obligaties en onroerende waarden hangen af van het profiel.

Gematigd profiel: Personal Porfolio White

Gematigd profiel: Personal Porfolio White

Personal Portfolio White richt zich meer bepaald tot beleggers met een gematigd risicoprofiel. Het compartiment belegt voornamelijk in obligaties (70% bij de oprichting van het compartiment).

1 Met fonds bedoelen we een compartiment van een bevek.
2 Alvorens in dit product te beleggen, is het aangewezen om na te gaan of u de kenmerken en met name de risico's ervan goed begrijpt. Als de kredietinstelling u dit financiële product aanraadt in het kader van een beleggingsadvies, moet ze nagaan of de overwogen transactie geschikt is, rekening houdend met uw kennis en ervaring met betrekking tot dit product, uw spaar- of beleggingsdoelstellingen en uw financiële situatie. Als er geen beleggingsadvies wordt verstrekt, moet de kredietinstelling of beleggingsmaatschappij bepalen of u over voldoende kennis en ervaring beschikt voor het betrokken product. Als het product niet geschikt is voor u, moet ze u dat meedelen. Bij wijze van uitzondering wordt de voornoemde beoordeling onder bepaalde voorwaarden niet uitgevoerd wanneer de overwogen transactie een eenvoudig financieel instrument betreft en de dienst op initiatief van de cliënt wordt geleverd.
Strategie

Strategie

Personal Portfolio White is bestemd voor beleggers die gediversifieerd en internationaal willen beleggen via een portefeuille van beleggingsfondsen die door de specialisten van NN Investment Partners geselecteerd worden.
Het compartiment belegt hoofdzakelijk in aandelen van instellingen voor collectieve belegging in obligaties en geldmarktproducten, aangevuld met instellingen voor collectieve belegging in aandelen.

Het fonds heeft geen expliciete benchmark, maar wordt actief beheerd ten opzichte van een beleggingsprofiel van 70% vastrentende waarden (Bloomberg Barclays EuroAggregate (TR)), 25% wereldwijde aandelen (MSCI AC World (NR)) en 5% wereldwijd vastgoed (GPR250 Global 10/40 (NR)).
De index wordt uitsluitend gebruikt als benchmark voor de belegger. De beheerder beschikt over een grote speelruimte ten opzichte van de index en kan beleggen in instrumenten die niet in de index zijn opgenomen. De wegingen van de beleggingen van het compartiment kunnen aanzienlijk verschillen van de equivalente wegingen in de index.

Het beleggingsbeleid is beschikbaar in het document “Essentiële Beleggersinformatie”. Het kapitaal en/of het rendement is (zijn) niet gegarandeerd of beschermd.

Marktvoorwaarden en impact op de portefeuille (31-12-2021)

De beleggingsstrategie van NN Investment Partners wordt toegepast in Personal Portfolio White

De markten:

 • In december zorgden hoge inflatiecijfers voor een agressievere toon bij centrale bankiers. Hierbij besliste de Fed om het afbouwtempo van haar opkoopprogramma te versnellen.
 • De nieuwe coronabesmettingen liepen pijlsnel op. Positief is echter dat de omikron-variant minder ziekmakend lijkt en dat de meeste vaccins bescherming bieden tegen ernstige ziektebeelden.
 • Hoewel tal van Europese landen nieuwe mobiliteitsrestricties invoerden, bleven de economische cijfers voorlopig beter meevallen dan verwacht. Er waren zelfs enkele vroege tekenen dat de problemen in de toeleveringsketens beginnen af te nemen.
 • In deze context wonnen wereldwijde aandelen 2,9% in december. Europese aandelen presteerden het best en op sectorvlak hinkten de technologie-aandelen duidelijk achterop.
 • Ook vastgoedaandelen en de grondstoffenmarkten3 presteerden afgelopen maand sterk. 
 • Na de december-vergaderingen van de centrale banken en gunstige signalen over omikron klommen de obligatierentes duidelijk hoger in de tweede helft van de maand. Hierdoor verloren eurostaatsobligaties 1,6%. Risicovolle obligaties deden het wel beter dan kwaliteitsvol4 staatspapier.

De strategie: 

 • Het compartiment trok vroeg in december het aandelengewicht opnieuw op tot een lichte overweging. Hierbij verhoogde het vooral het gewicht in Europese aandelen. Het compartiment is nu neutraal voor alle regio’s. De weging in vastgoedaandelen daalde licht maar tactisch ligt deze weging in lijn met het ‘nieuwe’ neutrale gewicht voor deze activaklasse.
 • Binnen obligaties ging het compartiment door met de strategische beslissing om te evolueren naar een meer gespreide, wereldwijde obligatieportefeuille. Tactisch werd de weging in staatsobligaties gevoelig verlaagd, nu de omikron-onzekerheid wat afnam. Verder verkiest het compartiment nog steeds bedrijfsobligaties boven staatsobligaties.

3 Een grondstof is een materiaal in zijn ruwe staat, vaak gebruikt voor de productie van andere goederen of als energiebron. Bijvoorbeeld, goud, olie, tarwe.
4 Of Investment Grade. Ratingagentschappen kennen scores toe als maatstaf voor de kredietwaardigheid van een uitgever van financiële instrumenten. Op basis van de toegekende score wordt hij beschouwd als Investment Grade of non-Investment Grade. Ook aan financiële instrumenten kunnen deze scores toegekend worden. In de categorie Investment Grade wordt de kredietwaardigheid doorgaans als goed beschouwd en gaat men er van uit dat de capaciteit om financiële verplichtingen na te komen hoog is. De kans om terugbetaald te worden op de vervaldag is dus groot.

Kwartaalrapport - video

Portefeuille

Portefeuille

Standaardallocatie

70,00% Obligaties
25,00% Aandelen
5,00% Vastgoed

Huidige activa-allocatie

71,00% Obligaties
25,40% Aandelen
3,60% Vastgoed

Risico-rendementsprofiel – SRRI-tabel 31/12/2021

Lager risico

Potentieel lager rendement

Hoger risico

Potentieel hoger rendement
De gegevens uit het verleden, zoals ze worden gebruikt om de indicator te berekenen, zijn niet altijd een betrouwbare aanwijzing voor het toekomstige risicoprofiel. De classificatie van het fonds kan met de tijd evolueren. De laagste categorie is niet synoniem met een risicoloze belegging. Belangrijke opmerking: zelfs de defensiefste fondsen waaruit Personal Portfolio White bestaat (obligatiefondsen) bieden geen kapitaalbescherming. U vindt het rendement van vroeger en nu in de KIID, beschikbaar in de rubriek 'Documenten'.
Prestaties*

Prestaties*

Morningstar-rating - Kwaliteitsindicator 31/10/2021

Morningstar is een onafhankelijk leverancier van beleggingsonderzoek. De Morningstar-rating is een kwantitatieve evaluatie van de prestatie in het verleden van een fonds, rekening houdend met het risico en de aangerekende kosten. De rating neemt geen kwalitatieve elementen in aanmerking en wordt berekend op basis van een (wiskundige) formule. De fondsen worden ondergebracht in categorieën en vergeleken met gelijksoortige fondsen op basis van hun score en krijgen één tot vijf sterren toegekend. In elke categorie krijgt de eerste 10% 5 sterren, de volgende 22,5% 4 sterren, de volgende 35% 3 sterren, de volgende 22,5% 2 sterren en de laatste 10% 1 ster. De rating wordt maandelijks berekend op basis van de prestaties in het verleden over 3, 5 en 10 jaar en houdt geen rekening met de toekomst.
NIW - netto-inventariswaarde
404,45 EUR
13/01/2022
BE0947713237
Eerste NIW 250,00 EUR 04/01/2008
NIW bij aankoop
- -
De netto-inventariswaarde wordt in België elke bankwerkdag berekend. Ze wordt op iedere Belgische bankwerkdag in de financiële pers gepubliceerd, evenals op de website van de BEAMA (http://www.beama.be/nl/niw). Ze is ook beschikbaar op de vennootschapszetel van de beheersvennootschap en in de kantoren die de financiële dienstverlening verzorgen. De publicatiedatum stemt overeen met de afsluitingsdatum van de inschrijvings-, afkoop- of omzettingsorders.

Evolutie NIW - Netto-inventariswaarde

Oprichting      Begin 03/12/2007      Einde 13/01/2022
-

10 jaar

 

5 jaar

 

3 jaar

 

1 jaar

 

Gepersonaliseerd

 

Rendement per kalenderjaar **

 

Actuarieel rendement 31/10/2021

3,0% 3,0% 6,0% 9,4%
Oprichting 5 jaar 3 jaar 1 jaar
* Het rendement en het verloop van de NIW zoals hierboven vermeld, hebben betrekking op de voorbije jaren en vormen geen betrouwbare indicator voor het toekomstige rendement. De prestatie in het verleden houdt rekening met de kosten en provisies, uitgezonderd de instap-, uitstap- en conversiekosten. De prestatie in het verleden wordt berekend in euro en op jaarbasis. De prestatie stemt overeen met de prestatie van de kapitalisatiedeelbewijzen (herbelegde dividenden).
** De resultaten tussen 2011 en 2018 zijn behaald toen het fonds andere kenmerken had. Wijzi­ging van het beleggingsbeleid op 16 april 2018.

Morningstar-rating - Kwaliteitsindicator 31/10/2021

Morningstar is een onafhankelijk leverancier van beleggingsonderzoek. De Morningstar-rating is een kwantitatieve evaluatie van de prestatie in het verleden van een fonds, rekening houdend met het risico en de aangerekende kosten. De rating neemt geen kwalitatieve elementen in aanmerking en wordt berekend op basis van een (wiskundige) formule. De fondsen worden ondergebracht in categorieën en vergeleken met gelijksoortige fondsen op basis van hun score en krijgen één tot vijf sterren toegekend. In elke categorie krijgt de eerste 10% 5 sterren, de volgende 22,5% 4 sterren, de volgende 35% 3 sterren, de volgende 22,5% 2 sterren en de laatste 10% 1 ster. De rating wordt maandelijks berekend op basis van de prestaties in het verleden over 3, 5 en 10 jaar en houdt geen rekening met de toekomst.
NIW - netto-inventariswaarde
1.218,69 EUR
13/01/2022
BE0947712221
Eerste NIW 1.000,00 EUR 04/01/2008
NIW bij aankoop
- -
De netto-inventariswaarde wordt in België elke bankwerkdag berekend. Ze wordt op iedere Belgische bankwerkdag in de financiële pers gepubliceerd, evenals op de website van de BEAMA (http://www.beama.be/nl/niw). Ze is ook beschikbaar op de vennootschapszetel van de beheersvennootschap en in de kantoren die de financiële dienstverlening verzorgen. De publicatiedatum stemt overeen met de afsluitingsdatum van de inschrijvings-, afkoop- of omzettingsorders.

Evolutie NIW - Netto-inventariswaarde

Oprichting      Begin 03/12/2007      Einde 13/01/2022
-

10 jaar

 

5 jaar

 

3 jaar

 

1 jaar

 

Gepersonaliseerd

 

Rendement per kalenderjaar **

 

Actuarieel rendement 31/10/2021

3,0% 3,0% 6,0% 9,0%
Oprichting 5 jaar 3 jaar 1 jaar
* Het rendement en het verloop van de NIW zoals hierboven vermeld, hebben betrekking op de voorbije jaren en vormen geen betrouwbare indicator voor het toekomstige rendement. De prestatie in het verleden houdt rekening met de kosten en provisies, uitgezonderd de instap-, uitstap- en conversiekosten. De prestatie in het verleden wordt berekend in euro en op jaarbasis. De prestatie stemt overeen met de prestatie van de kapitalisatiedeelbewijzen (herbelegde dividenden).
** De resultaten tussen 2011 en 2018 zijn behaald toen het fonds andere kenmerken had. Wijzi­ging van het beleggingsbeleid op 16 april 2018.

Dividenden

Couponnummer 1 2 3 4 5
Bruto 20,00 EUR 24,00 EUR 26,00 EUR 24,00 EUR 28,00 EUR
Netto 17,00 EUR 20,40 EUR 22,10 EUR 20,40 EUR 22,12 EUR
12/02/2009 11/02/2010 11/02/2011 22/12/2011 20/12/2012
Couponnummer 6 7 8 9 10
Bruto 25,00 EUR 25,00 EUR 23,00 EUR 20,00 EUR 20,00 EUR
Netto 18,75 EUR 18,75 EUR 17,25 EUR 14,60 EUR 14,00 EUR
20/12/2013 20/12/2014 17/12/2015 22/12/2016 21/12/2017
Couponnummer 11 12 13 14 -
Bruto 20,00 EUR 15,00 EUR 10,00 EUR 10,00 EUR -
Netto 14,00 EUR 10,50 EUR 7,00 EUR 7,00 EUR -
20/12/2018 20/12/2019 18/12/2020 17/12/2021 -
Bron: NN Investment Partners
Kosten en taksen

Kosten en taksen

Lopende kosten: 1,54% per jaar waarvan (maximaal) 1,20% beheerskosten per jaar

Instapkosten: 3%

Uitstapkosten: 0%

ING-effectenrekening: geen bewaarloon

Beurstaks:

 • Instapkosten: 0%
 • Uitstapkosten (of conversiekosten): kapitalisatieaandelen 1,32% (maximaal 4.000 euro), uitkeringsaandelen 0%

Fiscaliteit:

 • De meerwaarden zijn belastbaar in toepassing van artikel 19bis WIB 92. Het compartiment belegt meer dan 10% in effecten die recht geven op een 'rentebetaling', waardoor de meerwaarde belastbaar is (30%).
 • Roerende voorheffing van 30% op de dividenden van uitkeringsaandelen voor beleggers Belgische inwoners.
 • Voor investeerders waarvan de fiscale woonplaats gevestigd is in een Staat die deelneemt aan de Standaard van automatische uitwisseling van inlichtingen inzake financiële rekeningen (Common Reporting Standard – CRS-standaard) en/of die een "welbepaalde Amerikaanse persoon" (Specified U.S. Person) zijn in de zin van de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). Dit product valt onder het toepassingsgebied van de CRS-standaard en FATCA. België zal informatie overmaken aan de CRS-standaard deelnemende Staat waar de fiscale woonplaats van de investeerder gevestigd is en/of aan de Verenigde Staten van Amerika, overeenkomstig de principes bepaald door de CRS-standaard en FATCA.
Meer informatie over de risico's, het rendement, de kosten en taksen vindt u in de KIID, die gratis beschikbaar is in de rubriek 'Documenten' of op onze website ing-isim.lu.
Actief beheerd

Actief beheerd

De beheerders van Personal Portfolio volgen de financiële actualiteit op de voet. Zo kunnen zij proactief reageren op onvoorziene gebeurtenissen in de toekomst.

De specialisten van NN Investment Partners selecteren voor u de best beheerde compartimenten binnen het gamma en spelen optimaal in op opportuniteiten die de internationale markten bieden. Bij de selectie van een compartiment kijkt NN IP onder meer naar de expertise van de beheerders en naar de regelmaat van de prestaties.

Drie profielen

Drie profielen

Personal Portfolio bestaat in drie profielen:

 • White voor gematigde beleggers
 • Yellow voor neutrale 
 • Orange voor dynamische beleggers
Erkend door onafhankelijke analisten

Erkend door onafhankelijke analisten

Personal Portfolio White kan ook prat gaan op een hoge rating bij Morningstar4, een onafhankelijke vennootschap die gespecialiseerd is in de audit van beleggingsfondsen. Op 31 juli 2021 heeft Personal Portfolio White vier sterren, dat is de tweede beste score.

Globaal risicobeheer

Globaal risicobeheer

In woelige periodes is het belangrijk te kunnen rekenen op een geperfectioneerd en compleet risicobeheer. Dat vertaalt zich in een voldoende diversifiëring en een continue follow-up van de portefeuille. Daardoor schommelen de koersen minder en wordt het risico dus beter beheerd.

4 Achter de Morningstar-rating schuilt een wiskundige formule die het rendement in het verleden van een beleggingsfonds aanpast aan de kosten en het risico. Een fonds dat mooie prestaties boekt zonder overdreven risico te nemen of zonder overdreven hoge kosten aan te rekenen, scoort goed. Op basis van die score worden alle fondsen in hun Morningstar-categorie ondergebracht. De 10% hoogste scores krijgt vijf sterren, de volgende 22,5% heeft vier sterren, de 35% in het midden drie sterren, de volgende 22,5% twee sterren en de 10% slechtste scores moet genoegen nemen met slechts één ster. Meer info over de ratings vindt u op www.morningstar.be of bij uw financiële dienstverlener.
Marktrisico

Marktrisico

Het marktrisico wordt als gemiddeld beschouwd: het compartiment belegt in aandelen en obligaties. De netto-inventariswaarde is dus gevoelig voor de ontwikkeling van de financiële markt en de economische ontwikkeling van de uitgevers van financiële instrumenten die op hun beurt worden beïnvloed door de algemene situatie van de wereldeconomie en de economische en politieke omstandigheden in elk land.

Kapitaalrisico

Kapitaalrisico

Het kapitaalrisico wordt als gemiddeld beschouwd. Indien er veel uittredingen zijn, kan het netto‐actief van het compartiment dalen onder een minimumdrempel, waardoor een doeltreffend beheer onmogelijk kan worden. Het kapitaalrisico wordt begrepen als het risico dat slaat op het kapitaal, inclusief de risico’s van erosie volgend op de wederinkoop van deelnemingsrechten en op distributies die het rendement overschrijden.

Rendementsrisico

Rendementsrisico

Het rendementsrisico wordt als gemiddeld beschouwd. Afhankelijk van de beleggingsstrategie van het compartiment kan het rendement dat over een specifieke periode wordt verworven, positief of negatief zijn. Het rendementsrisico hangt nauw samen met het marktrisico.

Kredietrisico

Kredietrisico

Het risico dat de emittenten van de onderliggende beleggingen hun verplichtingen niet nakomen wordt als gemiddeld beschouwd.

Liquiditeitsrisico

Liquiditeitsrisico

Het liquiditeitsrisico van het compartiment is gemiddeld. Liquiditeitsrisico's ontstaan wanneer een onderliggende belegging moeilijk verkoopbaar is waardoor de terugbetaling van uw belegging in het compartiment in het gedrang komt. Beleggingen in één specifieke regio zijn geconcentreerder dan beleggingen in meerdere geografische regio's.

Wisselkoersrisico

Wisselkoersrisico

Het wisselkoersrisico wordt als gemiddeld beschouwd. Het compartiment belegt in internationale aandelen. De wisselkoersschommelingen kunnen dus een invloed hebben op de resultaten van het compartiment.

Geen kapitaalbescherming

Geen kapitaalbescherming

De belegger geniet geen waarborg of kapitaalbescherming in dit compartiment. De waarde van de beleggingen en de inkomsten die ze opbrengen, kunnen zowel stijgen als dalen. Dat kan tot een gedeeltelijk of volledig verlies van het belegde kapitaal leiden.

Een gedetailleerde beschrijving van de risico’s van dit compartiment is opgenomen in het prospectus.

Klachtendienst

Intern: info@ing-isim.lu
Externe: Ombudsfin - North Gate II - Koning Albert II 8 - 1000 Brussel - Email: Ombudsman@Ombudsfin.be

 

Alvorens in te schrijven, verzoeken wij u de essentiële beleggersinformatie (KIID) en het prospectus te raadplegen. Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie (KIID) en het laatste periodieke verslag zijn gratis beschikbaar in uw ING-kantoor, op deze site in de rubriek 'Documenten' of op ing-insim.lu. Die documenten zijn beschikbaar in het Nederlands en Frans. De financiële dienst wordt verzorgd door RBC Investor Services Belgium.

Nog vragen?

Neem contact op: