* 'Personal Portfolio' is de naam die door de distributeur ING België nv gebruikt wordt voor de compartimenten ING (B) Collect Portfolio Personal Portfolio van de bevek naar Belgisch recht ING (B) Collect Portfolio.
Een belegging aangepast aan uw beleggersprofiel

Een belegging aangepast aan uw beleggersprofiel

Personal Portfolio is een fonds1 van fondsen met onbeperkte looptijd van de bevek naar Belgisch recht ING (B) Collect Portfolio en belegt hoofdzakelijk in een gespreide portefeuille van internationale aandelen-, vastrentende- en geldmarktfondsen (fondsen die beleggen in aandelen, vastrentende waarden, of geldmarktinstrumenten).

Personal Portfolio bestaat uit drie compartimenten – White, Yellow en Orange. Elk compartiment stemt overeen met een specifiek beleggersprofiel2 (defensief, neutraal of dynamisch). De gewichten in aandelen, obligaties en onroerende waarden hangen af van het profiel.

Dynamisch profiel: Personal Porfolio Orange

Dynamisch profiel: Personal Porfolio Orange

Personal Portfolio Orange richt zich meer bepaald tot beleggers met een dynamisch risicoprofiel. Het compartiment belegt voornamelijk in aandelen (70% bij de oprichting van het compartiment).

1 Met fonds bedoelen we een compartiment van een bevek.
2 Alvorens in dit product te beleggen, is het aangewezen om na te gaan of u de kenmerken en met name de risico's ervan goed begrijpt. Als de kredietinstelling u dit financiële product aanraadt in het kader van een beleggingsadvies, moet ze nagaan of de overwogen transactie geschikt is, rekening houdend met uw kennis en ervaring met betrekking tot dit product, uw spaar- of beleggingsdoelstellingen en uw financiële situatie. Als er geen beleggingsadvies wordt verstrekt, moet de kredietinstelling of beleggingsmaatschappij bepalen of u over voldoende kennis en ervaring beschikt voor het betrokken product. Als het product niet geschikt is voor u, moet ze u dat meedelen. Bij wijze van uitzondering wordt de voornoemde beoordeling onder bepaalde voorwaarden niet uitgevoerd wanneer de overwogen transactie een eenvoudig financieel instrument betreft en de dienst op initiatief van de cliënt wordt geleverd.
Strategie

Strategie

Personal Portfolio Orange is bestemd voor beleggers die gediversifieerd en internationaal willen beleggen via een portefeuille van beleggingsfondsen die door de specialisten van NN Investment Partners geselecteerd worden.
Dit compartiment is geschikt voor beleggers met een dynamisch risicoprofiel. Het compartiment belegt hoofdzakelijk in aandelen van instellingen voor collectieve belegging in aandelen, aangevuld met instellingen voor collectieve belegging in obligaties en geldmarktproducten.

Het fonds heeft geen expliciete benchmark, maar wordt actief beheerd ten opzichte van een beleggingsprofiel van 20% vastrentende waarden (Bloomberg Barclays EuroAggregate (TR)), 70% wereldwijde aandelen (MSCI AC World (NR)) en 10% wereldwijd vastgoed (GPR250 Global 10/40 (NR)).
De beheerder beschikt over een grote speelruimte ten opzichte van de index en kan beleggen in instrumenten die niet in de index zijn opgenomen. De wegingen van de beleggingen van het compartiment kunnen aanzienlijk verschillen van de equivalente wegingen in de index.

Het beleggingsbeleid is beschikbaar in het document “Essentiële Beleggersinformatie”. Het kapitaal en/of het rendement is (zijn) niet gegarandeerd of beschermd.

Marktvoorwaarden en impact op de portefeuille (30-04-2021)

De beleggingsstrategie van NN Investment Partners wordt toegepast in Personal Portfolio Orange

De markten:

 • Tijdens de afgelopen maand werden de belangrijkste drijfveren voor het positieve beleggerssentiment nog meer uitgesproken. In de VS kondigde president Biden bovenop zijn al goedgekeurde Covid-relanceplan bijkomende investeringsplannen aan voor infrastructuur en strategische industrieën zoals halfgeleiders, hernieuwbare energie en elektrische voertuigen. Ook de centrale banken in de ontwikkelde wereld blijven van plan om hun monetaire steunmaatregelen te handhaven.
 • Voorts bleven de economische cijfers sterk uit de hoek komen. Zo groeide de Amerikaanse economie tijdens het eerste kwartaal met een indrukwekkende 6,4%. Ook het resultatenseizoen overtrof opnieuw ruimschoots de verwachtingen, zowel in Europa als in de VS. En op het Europese vasteland lijkt de vaccinatiecampagne nu ook op toerental te komen, waardoor een geleidelijke heropening van de economie mogelijk lijkt in de komende maanden.
 • In deze context wonnen wereldwijde aandelen in april 1,9%, uitgedrukt in euro. Op regionaal vlak waren de prestaties uiteenlopend. Amerikaanse aandelen presteerden het best, gedreven door een hernieuwde interesse in groeiaandelen, terwijl de pandemie en de appreciatie van de yen ten opzichte van de dollar voor een stevig verlies voor Japanse aandelen zorgden.
 • Vastgoedaandelen lieten mooie winsten optekenen en ook de grondstoffenmarkten presteerden afgelopen maand erg sterk, onder impuls van de industriële metalen.
 • Door de soepele commentaren van de Amerikaanse centrale bank kon de 10-jaarsrente wat terugvallen. In de eurozone was de Europese Central Bank (ECB) minder overtuigend en klommen de Duitse en de Italiaanse 10-jaarsrentes hoger. Al bij al verloren eurostaatsobligaties 1,1% in april. Bedrijfsobligaties profiteerden van de sterke resultaten van bedrijven en presteerden zo beter dan eurostaatsobligaties.

De strategie:

 • Gelet op de sterke bedrijfsresultaten en het hoge maar niet overdreven marktoptimisme hield het compartiment in april vast aan de duidelijke overweging in aandelen. Door de stabilisatie van de Amerikaanse obligatierentes verkleinde het compartiment de voorkeur voor cyclische3 sectoren en waarde4-aandelen. Regionaal behoud het compartiment een duidelijke voorkeur voor Amerikaanse aandelen, omdat de VS het snelst herstelt van de coronaklap. Ook heeft het compartiment nog altijd een voorkeur voor het Verenigd Koninkrijk en Canada, terwijl het compartiment de weging in Japan en de opkomende5 markten afbouwd.
 • De vastgoedweging ligt nog steeds een fractie lager dan normaal.
 • En binnen obligaties blijft het compartiment risicovolle obligaties boven staatsobligaties verkiezen. Maar door de sterke rally van de afgelopen maanden nam het compartiment gedeeltelijk winst op de positie in Amerikaanse hoogrentende6 bedrijfsobligaties. Verder zakte de weging in staatsobligaties nog wat lager. Het compartiment verkocht de positie in Britse staatsobligaties en verlaagde ook de blootstelling aan eurostaatsobligaties nu de Europese economie geleidelijk begint te heropenen. Binnen de staatsobligaties in euro heeft het compartiment nog altijd een duidelijke voorkeur voor Italiaans staatspapier. Ten slotte blijft het compartiment voorzichtig voor Amerikaanse staatsobligaties.
 • Hierdoor steeg het cashgewicht licht.

3 Aandelen van bedrijven waarvan de activiteiten gevoelig zijn voor conjunctuurbewegingen en/of de winstgevendheid onderhevig is aan meer dan gebruikelijke schommelingen.
4 Of ‘value’ - Een concept dat traditioneel wordt afgezet tegenover “Growth” (Groei). Het gaat om aandelen die op een bepaald ogenblik ondergewaardeerd staan (cf. verhouding van de beurswaarde ten opzichte van de activa van het bedrijf).
5 Een groeiland is een land waarvan het bruto binnenlands product lager is dan dat van een ontwikkeld land. De groeilanden zijn ontwikkelingslanden die zijn geëvolueerd. China, India, Indonesië en ook Latijns-Amerikaanse landen zoals Brazilië en Argentinië worden doorgaans als groeiland beschouwd.
6 Het gaat om obligaties met een hoger risico maar daardoor ook een hogere opbrengst.

Kwartaalrapport - video

Portefeuille

Portefeuille

Standaardallocatie

20,00% Obligaties
70,00% Aandelen
10,00% Vastgoed

Huidige activa-allocatie

14,40% Obligaties
76,70% Aandelen
8,90% Vastgoed
Prestaties*

Prestaties*

Morningstar-rating - Kwaliteitsindicator 31/03/2021

Morningstar is een onafhankelijk leverancier van beleggingsonderzoek. De Morningstar-rating is een kwantitatieve evaluatie van de prestatie in het verleden van een fonds, rekening houdend met het risico en de aangerekende kosten. De rating neemt geen kwalitatieve elementen in aanmerking en wordt berekend op basis van een (wiskundige) formule. De fondsen worden ondergebracht in categorieën en vergeleken met gelijksoortige fondsen op basis van hun score en krijgen één tot vijf sterren toegekend. In elke categorie krijgt de eerste 10% 5 sterren, de volgende 22,5% 4 sterren, de volgende 35% 3 sterren, de volgende 22,5% 2 sterren en de laatste 10% 1 ster. De rating wordt maandelijks berekend op basis van de prestaties in het verleden over 3, 5 en 10 jaar en houdt geen rekening met de toekomst.
NIW - netto-inventariswaarde
480,78 EUR
10/05/2021
BE0947717279
Eerste NIW 250,00 EUR 04/01/2008
NIW bij aankoop
- -
De netto-inventariswaarde wordt in België elke bankwerkdag berekend. Ze wordt op iedere Belgische bankwerkdag in de financiële pers gepubliceerd, evenals op de website van de BEAMA (http://www.beama.be/nl/niw). Ze is ook beschikbaar op de vennootschapszetel van de beheersvennootschap en in de kantoren die de financiële dienstverlening verzorgen. De publicatiedatum stemt overeen met de afsluitingsdatum van de inschrijvings-, afkoop- of omzettingsorders.

Evolutie NIW - Netto-inventariswaarde

Oprichting      Begin 03/12/2007      Einde 10/05/2021
-

10 jaar

 

5 jaar

 

3 jaar

 

1 jaar

 

Gepersonaliseerd

 

Rendement per kalenderjaar

 

Actuarieel rendement 30/04/2021

5,0% 8,8% 9,5% 24,8%
Oprichting 5 jaar 3 jaar 1 jaar
* Het rendement en het verloop van de NIW zoals hierboven vermeld, hebben betrekking op de voorbije jaren en vormen geen betrouwbare indicator voor het toekomstige rendement. De prestatie in het verleden houdt rekening met de kosten en provisies, uitgezonderd de instap-, uitstap- en conversiekosten. De prestatie in het verleden wordt berekend in euro en op jaarbasis. De prestatie stemt overeen met de prestatie van de kapitalisatiedeelbewijzen (herbelegde dividenden).

Morningstar-rating - Kwaliteitsindicator 31/03/2021

Morningstar is een onafhankelijk leverancier van beleggingsonderzoek. De Morningstar-rating is een kwantitatieve evaluatie van de prestatie in het verleden van een fonds, rekening houdend met het risico en de aangerekende kosten. De rating neemt geen kwalitatieve elementen in aanmerking en wordt berekend op basis van een (wiskundige) formule. De fondsen worden ondergebracht in categorieën en vergeleken met gelijksoortige fondsen op basis van hun score en krijgen één tot vijf sterren toegekend. In elke categorie krijgt de eerste 10% 5 sterren, de volgende 22,5% 4 sterren, de volgende 35% 3 sterren, de volgende 22,5% 2 sterren en de laatste 10% 1 ster. De rating wordt maandelijks berekend op basis van de prestaties in het verleden over 3, 5 en 10 jaar en houdt geen rekening met de toekomst.
NIW - netto-inventariswaarde
1.398,88 EUR
10/05/2021
BE0947716263
Eerste NIW 1.000,00 EUR 04/01/2008
NIW bij aankoop
- -
De netto-inventariswaarde wordt in België elke bankwerkdag berekend. Ze wordt op iedere Belgische bankwerkdag in de financiële pers gepubliceerd, evenals op de website van de BEAMA (http://www.beama.be/nl/niw). Ze is ook beschikbaar op de vennootschapszetel van de beheersvennootschap en in de kantoren die de financiële dienstverlening verzorgen. De publicatiedatum stemt overeen met de afsluitingsdatum van de inschrijvings-, afkoop- of omzettingsorders.

Evolutie NIW - Netto-inventariswaarde

Oprichting      Begin 03/12/2007      Einde 10/05/2021
-

10 jaar

 

5 jaar

 

3 jaar

 

1 jaar

 

Gepersonaliseerd

 

Rendement per kalenderjaar

 

Actuarieel rendement 30/04/2021

5,0% 8,4% 9,5% 24,8%
Oprichting 5 jaar 3 jaar 1 jaar
* Het rendement en het verloop van de NIW zoals hierboven vermeld, hebben betrekking op de voorbije jaren en vormen geen betrouwbare indicator voor het toekomstige rendement. De prestatie in het verleden houdt rekening met de kosten en provisies, uitgezonderd de instap-, uitstap- en conversiekosten. De prestatie in het verleden wordt berekend in euro en op jaarbasis. De prestatie stemt overeen met de prestatie van de kapitalisatiedeelbewijzen (herbelegde dividenden).

Dividenden

Couponnummer 1 2 3 4 5
Bruto 16,00 EUR 20,00 EUR 22,00 EUR 21,00 EUR 25,00 EUR
Netto 13,20 EUR 17,00 EUR 18,70 EUR 17,85 EUR 19,75 EUR
12/02/2009 11/02/2010 11/02/2011 22/12/2011 22/12/2012
Couponnummer 6 7 8 9 10
Bruto 27,00 EUR 27,00 EUR 25,00 EUR 24,00 EUR 28,00 EUR
Netto 20,25 EUR 20,25 EUR 18,75 EUR 17,52 EUR 19,60 EUR
20/12/2013 20/12/2014 17/12/2015 22/12/2016 21/12/2017
Couponnummer 11 12 13 - -
Bruto 30,00 EUR 30,00 EUR 25,00 EUR - -
Netto 21,00 EUR 21,00 EUR 17,50 EUR - -
20/12/2018 20/12/2019 18/12/2020 - -
Bron: NN Investment Partners
Kosten en taksen

Kosten en taksen

Lopende kosten: 1,58% per jaar waarvan (maximaal) 1,20% beheerskosten per jaar

Instapkosten: 3%

Uitstapkosten: 0%

ING-effectenrekening: geen bewaarloon

Beurstaks:

 • Instapkosten: 0%
 • Uitstapkosten (of conversiekosten): kapitalisatieaandelen 1,32% (maximaal 4.000 euro), uitkeringsaandelen 0%

Fiscaliteit:

 • De meerwaarden zijn belastbaar in toepassing van artikel 19bis WIB 92. Het is mogelijk dat het compartiment voor meer dan 10% in effecten die recht geven op een 'rentebetaling' belegt, waardoor de meerwaarde aan 30% belastbaar is.
 • Roerende voorheffing van 30% op de dividenden van uitkeringsaandelen voor beleggers Belgische inwoners.
 • Voor investeerders waarvan de fiscale woonplaats gevestigd is in een Staat die deelneemt aan de Standaard van automatische uitwisseling van inlichtingen inzake financiële rekeningen (Common Reporting Standard – CRS-standaard) en/of die een "welbepaalde Amerikaanse persoon" (Specified U.S. Person) zijn in de zin van de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). Dit product valt onder het toepassingsgebied van de CRS-standaard en FATCA. België zal informatie overmaken aan de CRS-standaard deelnemende Staat waar de fiscale woonplaats van de investeerder gevestigd is en/of aan de Verenigde Staten van Amerika, overeenkomstig de principes bepaald door de CRS-standaard en FATCA.
Meer informatie over de risico's, het rendement, de kosten en taksen vindt u in de KIID, die gratis beschikbaar is in de rubriek 'Documenten' of op onze website nnip.be.
Actief beheerd

Actief beheerd

De beheerders van Personal Portfolio volgen de financiële actualiteit op de voet. Zo kunnen zij proactief reageren op onvoorziene gebeurtenissen in de toekomst.

De specialisten van NN Investment Partners selecteren voor u de best beheerde compartimenten binnen het gamma en spelen optimaal in op opportuniteiten die de internationale markten bieden. Bij de selectie van een compartiment kijkt NN IP onder meer naar de expertise van de beheerders en naar de regelmaat van de prestaties.

Drie profielen

Drie profielen

Personal Portfolio bestaat in drie profielen:

 • White voor gematigde beleggers
 • Yellow voor neutrale 
 • Orange voor dynamische beleggers
Erkend door onafhankelijke analisten

Erkend door onafhankelijke analisten

Personal Portfolio Orange kan ook prat gaan op een hoge rating bij Morningstar4, een onafhankelijke vennootschap die gespecialiseerd is in de audit van beleggingsfondsen. Op 31 maart 2021 heeft Personal Portfolio Orange vier sterren, dat is de tweede beste score.

Globaal risicobeheer

Globaal risicobeheer

In woelige periodes is het belangrijk te kunnen rekenen op een geperfectioneerd en compleet risicobeheer. Dat vertaalt zich in een voldoende diversifiëring en een continue follow-up van de portefeuille. Daardoor schommelen de koersen minder en wordt het risico dus beter beheerd.

4 Achter de Morningstar-rating schuilt een wiskundige formule die het rendement in het verleden van een beleggingsfonds aanpast aan de kosten en het risico. Een fonds dat mooie prestaties boekt zonder overdreven risico te nemen of zonder overdreven hoge kosten aan te rekenen, scoort goed. Op basis van die score worden alle fondsen in hun Morningstar-categorie ondergebracht. De 10% hoogste scores krijgt vijf sterren, de volgende 22,5% heeft vier sterren, de 35% in het midden drie sterren, de volgende 22,5% twee sterren en de 10% slechtste scores moet genoegen nemen met slechts één ster. Meer info over de ratings vindt u op www.morningstar.be of bij uw financiële dienstverlener.
Marktrisico

Marktrisico

Het marktrisico wordt als hoog beschouwd: het compartiment belegt in aandelen en obligaties. De netto-inventariswaarde is dus gevoelig voor de ontwikkeling van de financiële markt en de economische ontwikkeling van de uitgevers van financiële instrumenten die op hun beurt worden beïnvloed door de algemene situatie van de wereldeconomie en de economische en politieke omstandigheden in elk land.

Kapitaalrisico

Kapitaalrisico

Het kapitaalrisico wordt als hoog beschouwd. Indien er veel uittredingen zijn, kan het netto‐actief van het compartiment dalen onder een minimumdrempel, waardoor een doeltreffend beheer onmogelijk kan worden. Het kapitaalrisico wordt begrepen als het risico dat slaat op het kapitaal, inclusief de risico’s van erosie volgend op de wederinkoop van deelnemingsrechten en op distributies die het rendement overschrijden.

Rendementsrisico

Rendementsrisico

Het rendementsrisico wordt als hoog beschouwd. Afhankelijk van de beleggingsstrategie van het compartiment kan het rendement dat over een specifieke periode wordt verworven, positief of negatief zijn. Het rendementsrisico hangt nauw samen met het marktrisico.

Wisselkoersrisico

Wisselkoersrisico

Het wisselkoersrisico wordt als hoog beschouwd. Het compartiment belegt in internationale aandelen. De wisselkoersschommelingen kunnen dus een invloed hebben op de resultaten van het compartiment.

Kredietrisico

Kredietrisico

Het risico dat de emittenten van de onderliggende beleggingen hun verplichtingen niet nakomen wordt als gemiddeld beschouwd.

Liquiditeitsrisico

Liquiditeitsrisico

Het liquiditeitsrisico van het compartiment is gemiddeld. Liquiditeitsrisico's ontstaan wanneer een onderliggende belegging moeilijk verkoopbaar is waardoor de terugbetaling van uw belegging in het compartiment in het gedrang komt. Beleggingen in één specifieke regio zijn geconcentreerder dan beleggingen in meerdere geografische regio's.

Geen kapitaalbescherming

Geen kapitaalbescherming

De belegger geniet geen waarborg of kapitaalbescherming in dit compartiment. De waarde van de beleggingen en de inkomsten die ze opbrengen, kunnen zowel stijgen als dalen. Dat kan tot een gedeeltelijk of volledig verlies van het belegde kapitaal leiden.

Een gedetailleerde beschrijving van de risico’s van dit compartiment is opgenomen in het prospectus.

Klachtendienst

Intern: question@nnip.com
Extern: Ombudsfin - North Gate II - Koning Albert II 8 - 1000 Brussel - Email: Ombudsman@Ombudsfin.be

 

Alvorens in te schrijven, verzoeken wij u de essentiële beleggersinformatie (KIID) en het prospectus te raadplegen. Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie (KIID) en het laatste periodieke verslag zijn gratis beschikbaar in uw ING-kantoor, op deze site in de rubriek 'Documenten' of op www.nnip.be. Die documenten zijn beschikbaar in het Nederlands en Frans. De financiële dienst wordt verzorgd door RBC Investor Services Belgium.

Nog vragen?

Neem contact op